HET SUCCES VAN DE CLOUD

HET SUCCES VAN DE CLOUD

Het succes van de cloud.

Cloud computing is steeds vanzelfsprekender. Organisaties en het bedrijfsleven in Nederland maken steeds meer gebruik van het inhuren van computercapaciteit en ontdekken de voordelen. De mogelijkheden zijn legio, hieronder ziet u enkele voorbeelden. Referenties zijn op te vragen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Customer Case ComPromise Domino
1. ICT toepassingen in de zorg

 

Voor het goed functioneren van een zorginstelling is personeelsplanning van cruciaal belang. Er wordt voor en door mensen gewerkt en er zijn veel factoren die efficiënt plannen lastig maken. Vaak maken organisaties nog gebruik van een agendasysteem maar dit is bewerkelijk omdat bij het inplannen van personeel rekening moet worden gehouden met veel variabelen zoals CAO, arbeidsovereenkomsten, functiegebouwen, afspraken over overwerk, toeslagen en verlofdagen.

Daarnaast heb je te maken met werk­nemers die verschillende competenties hebben, waardoor ze niet allemaal dezelfde werkzaamheden mogen en kunnen uitvoeren. En uiteraard werkt niet iedereen fulltime.  Alle zorginstellingen, of dat nu 'care' of 'cure' is, willen mensen zo efficiënt mogelijk inzetten.

 

Aan de ene kant is dus de planning van de aanwe­zige personeelscapaciteit belangrijk, aan de andere kant de administratieve en financiële afhandeling. Professionele planning software die snel, flexibel en betrouwbaar is, is in staat deze twee kanten goed aan te pakken. Zorginstellingen zijn geen IT bedrijf en willen inzicht hebben en houden op IT uitgaven. De reden om de planning software als dienst af te nemen, ook wel software as a service, genaamd en maandelijks te betalen.

 

Software ontwikkelingsbedrijven (ISV's) hebben vaak onvoldoende kennis van ICT infrastructuur. Door de samenwerking met Espresso gridpoint zijn deze bedrijven in staat om flexibel gebruik te maken van altijd up to date technologie, die aan de verwachtingen van de business partner en de eindklant voldoet en waardoor de business partner de software maandelijks als dienst kan aanbieden.

 

2. MKB – kantoorautomatisering

 

Er zijn in Nederland veel organisaties actief in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het beschikbaar houden van ICT infrastructuur, datagroei en beveiligen van bedrijfsinformatie, is vaak een uitdaging. Men beschikt veelal niet over eigen ICT personeel en er is onvoldoende budget om in ICT te investeren.  Terwijl klanten en afnemers van het MKB wel hogere eisen stellen aan beschikbaarheid. Via enkele business partners, die hoofdzakelijk het MKB als klant hebben, biedt Espresso gridpoint een eigen virtueel datacentrum aan.  Daarnaast worden er ook Virtuele Desktops aangeboden eventueel met Back up en Secure File Sharing faciliteiten . Op deze manier wordt ICT efficiënter toegepast en leidt dit tot slimmer werken, verlaging van investeringskosten en verhoging van effectiviteit. Door de nauwe samenwerking tussen de business partners en Espresso gridpoint, in combinatie met de continuïteit, de flexibiliteit van de infrastructuur en het ‘betalen naar gebruik’ , levert binnen de MKB klantenkring een grote klanttevredenheid op.