Onze Cloud Business Builders - EGP (Espresso Gridpoint)

De EGP Cloud Business Builders

Het zijn de knappe koppen bij EGP die het mogelijk maken dat de hele infrastructuur met minimale mankracht gedraaid kan worden. Natuurlijk hebben wij ons team zo samengesteld dat we 24/7 bemand zijn met mensen voor en achter de schermen waarmee wij al sinds 2008 continuïteit bieden. Hier onze voornaamste Business Builders op de voorgrond.