Privacyverklaring EGP - EGP (Espresso Gridpoint)

Privacyverklaring EGP

27 oktober 2020

 

Privacy is voor EGP van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd alleen voor de aangegeven doelen gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst egp.cloud allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met EGP.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst. Met deze statistieken verbeteren we onze
dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.
Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van je toestemming op het contactformulier. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips, uitnodigingen van evenementen en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je ip-adres, telefoonnummer, naw-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Marketing
Wij willen jou graag uitnodigingen sturen over evenementen, nieuwe producten of diensten.

Dit doen wij:
per e-mail
via social media
per telefoon
per bezoek

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze dienst egp.cloud om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen
dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.
Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij
hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij wij daarop wettelijke gronden toe verplicht worden (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed zodat er niets mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wijzigingen zullen via de één van de eerder genoemde kanalen worden gecommuniceerd.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we van jou hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
EGP
Hanzeweg 17
2803 MC Gouda
info@egp.cloud