Standpunt EGP m.b.t. security lek Citrix - EGP (Espresso Gridpoint)

Standpunt EGP m.b.t. security lek Citrix

Algemene kennis

Door Citrix is al op 17 december 2019 jongstleden gecommuniceerd dat er een beveiligingslek zit in de ( oude) software. Daarop heeft EGP direct maatregelen genomen. De genomen maatregelen passen bij het beleid dat EGP hanteert voor haar business partners en hun eindgebruikers omtrent veiligheid van infrastructuur en data.

De afgelopen dagen is er in de landelijke pers wederom veel aandacht besteed aan eventuele kwetsbaarheden in Citrix. Vooral de berichtgeving van het Nederlands Cyber Security Center (NCSC) heeft bezorgdheid veroorzaakt bij onze business partners en hun eindgebruikers.

De berichtgeving van het NCSC is echter vooral gericht op organisaties die oudere versies van Citrix gebruiken. EGP maakt geen gebruik van oudere versies van Citrix. Toch hebben wij de afgelopen dagen, in samenwerking met onze business partners die Citrix gebruiken, diverse tests uitgevoerd. Deze tests wijzen uit dat we op dit moment ‘safe’ zijn.

We blijven de Citrix infrastructuur de komende tijd regelmatig testen en monitoren. Een incident kunnen we echter nooit uitsluiten maar door de getroffen maatregelen kunnen we in zo’n geval direct adequaat reageren.

Mochten er vragen zijn, aarzel niet om contact op te nemen met ons. Wij zijn bereikbaar.