Online privacy. Bestaat het eigenlijk wel? - EGP (Espresso Gridpoint)

Online privacy. Bestaat het eigenlijk wel?

Algemene kennis

In Nederland is het recht op privacy geregeld in artikel 10 van de Grondwet. ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ Als het om online privacy gaat, is dat echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het internet is ontworpen om informatie te delen, niet om gegevens af te schermen. Alles wat op het open internet gebeurt, kan in principe teruggeleid worden tot een persoon en/of organisatie. Dat is op zich al een ongemakkelijk idee, maar het wordt nog vervelender als het om vertrouwelijke data gaat zoals klantgegevens, patiëntendossiers of financiële data.

De komst van de GDPR

Vanaf mei 2018 zijn de Europese General Data Protection Regulations (GDPR) van kracht geworden. Daarmee hebben alle inwoners van Europa meer zeggenschap gekregen over hun persoonlijke gegevens en wat er mee gebeurt. Bedrijven en organisaties moeten natuurlijke personen inzicht kunnen geven in de data die ze over iemand hebben en mogen die niet meer zonder toestemming doorverkopen aan anderen. Als er toch ongewild persoonlijke gegevens in handen van onbevoegden komen, dan moet de organisatie kunnen aantonen dat het er alles aan heeft gedaan om dat te voorkomen.

Wat zegt het toenemend aantal datalekken over onze privacy?

De nieuwe privacy wet is geen overbodige luxe. Regelmatig lezen we in de media verhalen over incidenten waarbij gevoelige gegevens op straat komen te liggen. Zo weten we dat er in 2018 sprake was van datalekken bij het UWV, de belastingdienst en Facebook. Dat is echter maar het topje van de ijsberg. In 2017 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maar liefst tienduizend meldingen van datalekken en de verwachting is dat dat voorlopig alleen maar zal toenemen.

Meer of minder privacy in de Cloud?

De komst van de Cloud en het mobiele werken heeft ook impact op online privacy. In theorie neemt de kans op datalekken toe door de permanente verbinding met internet, maar in de praktijk is de Cloud vaak veiliger dan lokale opslag. Professionele Cloud providers hebben nu eenmaal meer kennis van security-maatregelen dan individuele bedrijven en kunnen er ook meer in investeren.

Alles hangt af van de Cloud provider

Toch worstelen veel bedrijven met de vraag of het wel verstandig is om hun data toe te vertrouwen aan de Cloud. Ze zijn bang dat ze daarmee ook de controle over de gegevens verliezen. Een terecht punt want data is tegenwoordig goud waard. Niet voor niets worden er zoveel gratis clouddiensten aangeboden. Bedrijven als Facebook, Whatsapp of Google is er alles aan gelegen om uw gegevens in handen te krijgen zodat ze eraan kunnen verdienen bijvoorbeeld door data door te verkopen aan derden.

Amerika versus Europa

In een zakelijke omgeving gaat het niet alleen om uw eigen privacy. Het gaat ook om de gegevens van uw klanten, leveranciers en medewerkers. Het is dus extra belangrijk om erop alert te blijven dat de gegevens niet in handen van onbevoegden komen. U kunt zich afvragen hoe veilig al die betaalde Cloud abonnementen zijn van grote techbedrijven als Google, Apple of Microsoft. Het zijn Amerikaanse bedrijven die onder de wetgeving van de USA vallen waar andere privacyregels gelden dan hier in Europa. De Amerikaanse overheid kan zich gemakkelijker toegang verschaffen tot de data van alle Amerikaanse bedrijven wereldwijd. Als je wilt weten waar je data staat, juridisch beschermd wilt zijn en controle over je bedrijfsproces wilt houden dan biedt een Nederlandse/West Europese Cloud provider meer zekerheid.

Interesse?

Bij Espresso gridpoint helpen we onze business partners al jaren succesvol met private cloudoplossingen. We beschikken over een eigen ICT infrastructuur, die verdeeld is over meerdere gecertificeerde Nederlandse datacenters. Met onze ervaring en kennis weten we precies hoe professionele ICT bedrijven (softwareleveranciers en System Integrators) de private cloud effectief kunnen inzetten voor zichzelf en hun klanten.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. We komen graag een keer vrijblijvend langs om kennis te maken!