Onboarding van klanten - EGP (Espresso Gridpoint)

Onboarding van klanten

Technische kennis

Managed Service Providers (MSP’s) zijn ICT-bedrijven die hoofdzakelijk (cloud)diensten leveren. Zij doen dit meestal vanaf een eigen cloud(IaaS)-platform. Wanneer een nieuwe klant zich aandient, kan het echter gebeuren dat er geen ruimte meer is op dit platform. Dan zijn er twee opties: zelf nieuwe capaciteit aanschaffen of externe capaciteit inkopen. Wat is wijsheid?

Het aanschaffen van nieuwe servers is een aanzienlijke investering die zinvol kan zijn. De vraag is echter of een Managed Service Provider dat geld niet beter op een andere, effectievere manier voor zijn onderneming kan laten werken. Bovendien vergt het beheer en het up-to-date houden van de infrastructuur veel tijd en energie. Die kostbare inspanningen kunnen ook voor andere doeleinden ingezet worden. Daar komt bij dat het enige tijd kan duren voordat de nieuwe hardware wordt geleverd. Die lange doorlooptijd is nadelig voor een nieuwe klant of prospect.

Winstgevendheid

Een MSP met een eigen cloud-platform besteedt de meest tijd aan het onderhouden van dit platform en aan het managen van de kosten ervan. Zou hij zich niet beter kunnen richten op het werven van nieuwe klanten? En op het ondersteunen van bestaande klanten bij hun ontwikkeling en het vergroten van hun winstgevendheid? Dat zijn immers zijn kernactiviteiten. Door zich daarop te focussen, kan een MSP ook zijn eigen winstgevendheid vergroten.

Externe capaciteit inkopen

In plaats van nieuwe hardware te kopen, kan een MSP de benodigde capaciteit extern inkopen. Dat heeft de nodige voordelen. In de eerste plaats kan een MSP nieuwe klanten sneller helpen. Hij kan ze ook beter ondersteunen, wanneer hij bij een ervaren externe partij inkoopt. Deze business partner kan helpen bij onder andere complexe datamigraties. Een derde voordeel is dat de liquiditeit van de MSP verbetert, omdat hij geen nieuwe investeringen hoeft te doen. Daardoor zijn er meer geld en mensen beschikbaar om nieuwe klanten te werven.

Voorsprong op concurrentie

Er zijn nog meer afwegingen bij de keuze tussen zelf aanschaffen of slim extern inkopen. Hoe snel wil een MSP groeien? Wat is zijn groei ten opzichte van de concurrentie? Een MSP die zijn IaaS-infrastructuur inkoopt, kan daarmee een flinke voorsprong opbouwen. Een MSP doet er ook goed aan zich af te vragen of hij daadwerkelijk verkoopt wat zijn klanten willen, of alleen wat hij kan leveren via zijn eigen cloud-platform. Door de juiste externe partij in te schakelen, kan een MSP zijn klanten een veel breder pallet aan diensten bieden.

Business case

EGP kan een business case maken voor Managed Service Providers die voor de afweging staan of ze gaan investeren in nieuwe infrastructuur of de benodigde capaciteit inkopen. Deze business case maakt inzichtelijk wat de financiële voordelen zijn van een gedeeltelijke, of volledige, overstap naar het private cloud(IaaS)-platform van EGP.

Welkom on board!

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. We komen graag een keer vrijblijvend langs om kennis te maken!