Infrastructure as a Service: een verademing voor serviceproviders - EGP (Espresso Gridpoint)

Infrastructure as a Service: een verademing voor serviceproviders

Technische kennis

Eerder vroeg dan laat staat elke System Integrator, Managed Service Provider (MSP) of Software Vendor voor de keus: investeren in nieuwe hardware, of overstappen naar de cloud. Met het oog op legacysystemen is dat voor veel organisaties niet de makkelijkste beslissing. Maar wel een strategisch besluit dat verregaande consequenties heeft voor de toekomstige slagvaardigheid en kwaliteit van dienstverlening. Hardware kopen, of infrastructuur afnemen naar behoefte, dat is de hamvraag.

Cloudacceptatie zit in de lift. In 2019 is de marktpenetratie voor clouddiensten en hosted IT-oplossingen opnieuw gestegen naar respectievelijk 59% en 56%. Bovendien kloppen Nederlandse bedrijven en instellingen voor hun cloud- en hostingoplossingen het liefst aan bij lokale IT-dienstverleners service providers[1]. De verwachting is dat deze trend de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.

Capaciteit is nauwelijks te voorspellen

Infrastructuur laat zich voor menig MSP moeilijk in een maatpak steken. In de ontwerpfase is overcapaciteit een noodzakelijk kwaad. Maar behoefte laat zich lastig voorspellen. Laat staan wat de capaciteitsmarge moet zijn over de gehele afschrijvingstermijn van de hardware. De ontwikkelingen over zo’n periode van vijf jaar is in het huidige digitale tijdperk onmogelijk in te schatten. Onder het motto ‘better safe than sorry’ gaat het dan al gauw hetzelfde als in de supermarkt: van het supervoordelige megafamiliepak vla verdwijnt meer dan de helft verzuurd in de gft-container.

Inzetten op digitale platformen

Van startup tot multinational zet het bedrijfsleven de komende jaren in op nieuwe verdienmodellen. Dat concludeert ook analist Manav Sachdeva op de website van Gartner Hij ziet de 25 grootste verzekeringsbedrijven investeren in digitale platformen en ecosystemen om direct met de klant in contact te staan. Vrijwel alle innovatieve bedrijven maken substantieel budget voor vrij onder meer Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en Big Data Analytics. Maar dat geld moet natuurlijk wel eerst ergens vandaan komen.

“Banken, verzekeraars, maak-industrie en mkb-dienstverleners hebben twee dingen met elkaar gemeen: ze zijn afhankelijk van ICT, en ICT is niet hun core business.”

Omdat niemand graag bezuinigt moeten investeringen goed tegen het licht worden gehouden. Strategische keuzes zijn onvermijdelijk. Die moeten bijdragen aan het versterken van het businessmodel, het uitbouwen van marktaandeel. Wat banken, industrie en het MKB met elkaar gemeen hebben zijn twee dingen. Ze zijn vrijwel zonder uitzondering afhankelijk van ICT, en ICT is niet hun core business. Daarom besteden ze hun technologiebehoeften steeds gerichter uit.

Die specialisatie zet door in alle lagen van ICT-dienstverlening. Opdrachtgevers verlangen van hun partners onderscheidende expertise. Een MSP wordt geselecteerd op een uitgebreid dienstenpakket en ruime ervaring met transities, schrijft Ties Beekhuis in een artikel op Computable, terwijl onderliggende technologie zoals infrastructuur en security als een gegeven worden beschouwd. Daar lijkt een verband te bestaan met aanbestedingstrajecten waarin de voorkeur uitgaat naar MSP’s die hun datacenter en cloudbehoefte hebben ondergebracht bij een gerenommeerde infrastructuurspecialist.

Overstappen naar Infrastructure as a Service

En dat is niet voor niets. Ieder zijn eigen vak, en een MSP ondervindt eerder beperkingen door zijn eigen netwerk dan rendement. De overstap van serviceproviders naar Infrastructure as a Service (IaaS) is daarom instrumenteel in de strijd om de gunst van de klant. IaaS is niet alleen kostenefficiënt, maar ook een streep door steeds terugkerende investeringen en afschrijvingen. Met een virtueel datacentrum, virtuele desktops en diensten als Back-up/restore en Secure File Sharing heeft een MSP zijn handen en investeringsbudget vrij voor de ontwikkeling van maatwerk en nieuwe, concurrerende diensten om marktaandeel te verwerven, consolideren, en vergroten. Terwijl de IaaS-leverancier zorgt voor continuïteit, schaalbaarheid en beveiliging van alle missiekritische systemen.

In de praktijk blijkt het gebruiksgemak van IaaS een verademing voor serviceproviders. Het voordeel van een solide infrastructuur die state of the art en altijd up-to-date is spreekt voor zich. Maar de belangrijkste winst zit in het karakter van een nutsvoorziening. Een volwaardige ICT-omgeving zonder investeringen, beheer en onderhoud. Klaar voor een optimale dienstverlening aan klanten of eigen medewerkers.

Zekerheid in tijden van disruptie

Alles zelf doen is in de huidige, digitale economie nauwelijks nog mogelijk. Alleen specialisatie en focus op de core business bieden een goed uitgangspunt voor duurzaam succes. Zo specialiseert Espresso Gridpoint zich al jaren in maatwerk private cloud-oplossingen voor Managed Service Providers en System Integrators. Met ons portfolio van IaaS-diensten bieden we financiële zekerheid en schaalbare capaciteit voor onze klanten en hun afnemers. On demand, zelfs in deze woelige tijden van disruptie.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. We komen graag een keer vrijblijvend langs om kennis te maken!