Het cloud ecosysteem - EGP (Espresso Gridpoint)

Het cloud ecosysteem

Algemene kennis

In toenemende mate kiezen bedrijven en organisaties voor cloud-toepassingen. De voordelen zijn evident: flexibiliteit, transparantie en beschikbaarheid. Anderzijds betekent ‘de cloud’ voor alle bedrijven en organisaties een wezenlijke verandering in het businessmodel. Wat met name grondig wijzigt zijn het betaal- en verdienmodel van een onderneming.

In de natuur verandert het ecosysteem om de zoveel tijd. Dat geldt ook voor ecosystemen in onze economie. Door de komst van cloud-technologie krijgen bedrijven en organisaties de kans het bestaande ecosysteem opnieuw in kaart te brengen. Een interessante exercitie, want het levert gegarandeerd nieuwe inzichten op en het vormt de basis voor het formuleren van een succesvolle overlevingsstrategie!

Diversiteit, innovatie en kwetsbaarheid

Steeds meer diensten en devices zijn via het internet gekoppeld. Internet zelf is een interactief systeem en wordt geactiveerd door de wisselwerking tussen individuen en ondernemingen in het netwerk. Net als in de natuur is er daarom ruimte voor grote

diversiteit op het net. Welke bijdrage levert deze verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten?

Cloud-toepassingen bieden iedereen de kans om te innoveren. Mensen kunnen direct aan de slag, wat in de huidige economische omstandigheden een groot voordeel is voor startende ondernemingen. De ‘go-to-market’ tijd van producten en diensten wordt er aanzienlijk mee verkort. Bestaande ondernemingen vrezen daarentegen een grote afhankelijkheid van internet, wat leidt tot kwetsbaarheden voor veiligheid en privacy. Het nut van het in kaart brengen van een specifiek cloud ecosysteem, als onderdeel van het huidige ecosysteem bij bestaande ondernemingen, is daarmee nog belangrijker geworden.

Belangrijke pijler

In de hedendaagse economie is er geen plek voor bedrijven die niet aantoonbaar toegevoegde waarde leveren en die geen duidelijke concurrentiestrategie hebben. In het huidige digitale tijdperk wordt het lot van bestaande ondernemingen mede bepaald

door de positie die deze innemen in het cloud ecosysteem. Dit cloud ecosysteem is een belangrijk onderdeel van het generieke ecosysteem van een bedrijf. Het generieke ecosysteem omvat de interactie tussen industrie, merk, product, data en mensen. Alle betrokkenen zijn hierin vertegenwoordigd zoals klanten, concurrenten, partners en

leveranciers. In het cloud ecosysteem is specifiek de ict-infrastructuur opgenomen, de functies die het netwerk kan vervullen, de functionaliteiten die het netwerk nodig heeft en de communicatie tussen betrokkenen onderling. Aangezien er allerlei relaties bestaan tussen ecosystemen, zijn hier geen harde grenzen te trekken. Desondanks is duidelijk dat het cloud ecosysteem een van de belangrijkste pijlers van een onderneming is of zal worden.

Goede voornemens

Het nieuwe jaar vormt een uitstekende aanleiding voor bestaande organisaties zonder cloud ecosysteem om nu voorbereidingen te treff en. De veranderingen volgen elkaar snel op. In sommige sectoren is er al sprake van ‘het nieuwe normaal’. Deze dynamiek stuwt de vraag naar flexibele vormen van werken en communiceren via digitale toepassingen. Cloud-technologie is hier bij uitstek geschikt voor. Constructief bezig zijn met innovatie leidt per definitie tot groei. Cloud-technologie is daarbij anno 2015 een onmisbare factor.