EGP gecertificeerd voor ISO 27001 en NEN 7510 - EGP (Espresso Gridpoint)

EGP gecertificeerd voor ISO 27001 en NEN 7510

Algemene kennis

EGP is onlangs opnieuw gecertificeerd voor de meest recente versie volgens de Information Security Management System normering ISO/IEC 27001:2017 en NEN 7510-1:2017.

Voor deze certificeringen zijn door EGP dusdanig voorbereidende werkzaamheden verricht dat samen met ISO 27001 ook de specifieke certificering voor NEN 7510 is voltooid.

Tijdens de voorbereidingen is er een draaiboek gemaakt van de certificeringen. EGP stelt dit draaiboek ter beschikking aan haar business partners waarmee de basis gelegd kan worden voor een ‘fast track’ ISO certificering. Wanneer EGP business partners een ISO certificatie willen, dan worden ze tijdens het proces persoonlijk begeleid.

Marga Reuver: “We streven ernaar de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze gebruikersdata zeker te stellen en we willen kunnen garanderen dat het EGP-platform uitermate geschikt is voor het delen van- en werken met gevoelige informatie. Alle rollen zijn op zo’n manier ingericht dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging duidelijk zijn. Doordat we de informatiebeveiliging op orde hebben, kunnen we bij afwijkingen eenvoudig bijsturen en direct adequate maatregelen nemen. Nu hebben we als organisatie naast ISO 27001 ook een NEN7510 certificaat – voor ons een logische volgende stap. “

EGP
EGP is een bewezen, betrouwbare Nederlandse IaaS-leverancier met kant-en-klare Private Cloud-oplossingen en een ‘partner only’-model voor business partners, waarmee bedrijfscontinuïteit, flexibiliteit en transparantie worden vergroot. De business partner krijgt persoonlijke ondersteuning op het gebied van techniek, marketing en verkoop.

Voor meer informatie over plaatsing van dit persbericht kunt u zich wenden tot:
Marga Reuver, +31 (0) 168 380 151, info@egp.cloud, egp.cloud