De 'S' van service in laaS - EGP (Espresso Gridpoint)

De 'S' van service in laaS

Algemene kennis

ICT-dienstverlening uit de cloud heeft een stevige voet aan de grond in het bedrijfsleven. Met name SaaS (Software-as-a-Service), in de vorm van het bekende Office 365 of Salesforce.com, is nauwelijks meer weg te denken. Ook Infrastructure-as-a-Service (IaaS) doet het goed, al lijkt het alsof deze variant toch een wat langere aanloop nodig heeft.

Leveranciers van IaaS bieden diensten aan als rekenkracht en dataopslag vanuit virtuele datacenters, virtuele desktop infrastructuur en back-up en disaster recovery-faciliteiten. Daarbij nemen ze de klant ‘de zorg’ om de keuze voor het juiste systeem, de implementatie en een deel van het beheer, uit handen.

IaaS- leveranciers worden nog vaak verward met zogeheten ‘hosters’. Toch is er een wezenlijk verschil tussen beide leveranciers. Hosters leveren een infrastructurele dienst en laten het welslagen van de inzet daarvan volledig over aan de afnemer en gebruiker. Daar hoeft op zich niets mis mee te zijn, zolang de klant zelf maar ict-infrastructuur experts in dienst heeft.

Gemeenschappelijk doel

Bij bedrijven die de focus leggen op hun core business vormt ICT – gesteld dat ze die nog zelf verzorgen – veelal een noodzakelijk kwaad. ICT is een bedrijfskritische factor waarbij continuïteit en flexibiliteit belangrijk is. Het komt steeds vaker voor dat organisaties ervoor kiezen ICT over te laten aan de echte experts. Ook wat IaaS betreft . Met name hierom is het zo belangrijk om het verschil tussen de hosters en de echte IaaS-leveranciers inzichtelijk te maken. Professionele IaaS-leveranciers denken mee met de klant. Beide hebben een gemeenschappelijk doel: namelijk het verzorgen van een zo optimaal mogelijk functioneren van de infrastructuur.

De ‘Service’ uit de naam houdt niet op bij de voordeur, integendeel. Die blijft aanwezig tot de eindklant volledig tevreden is en kan voortduren zolang diens bedrijfscontinuïteit baat heeft bij deze vorm van ontzorging.

Open gevangenis

Een echte cloud-dienst kenmerkt zich door de vrijheid die de klant heeft om zelf te bepalen welke infra-onderdelen hij afneemt en gedurende hoe lang hij dat wilt doen. De zogeheten hosters stellen veelal eisen aan hun klant, wat in onze optiek toch de omgekeerde wereld is. Zo kan een klant een product of dienst maar in één bepaalde vorm afnemen en is hij verplicht dit voor een vaste periode te doen. Ook is de belofte gegarandeerd laagste prijs’ zelden het volledige verhaal. De diverse verborgen kosten, die gaandeweg onvermijdelijk blijken, worden niet op voorhand vermeld.

Nee, bij echte IaaS is het systeem modulair en kan de klant afnemen wat hij nodig heeft , met volledige transparantie omtrent de kosten. Tevens kan hij ieder moment besluiten afscheid te nemen van zijn leverancier. Bij Espresso Gridpoint noemen we dat ‘de open gevangenis’. En uiteraard biedt IaaS alle andere voordelen van werken in de cloud, zoals het op- en afschalen van server- en datacapaciteit zonder datde business partner en/of zijn eindklant iedere keer de noodzakelijke investeringen hoeft te doen in de benodigde ict-infrastructuur.

Over Espresso Gridpoint

Espresso Gridpoint levert IaaS-diensten uitsluitend aan business partners, die op hun beurt de eindklant bedienen. Zoals de business partner en de eindklant een gemeenschappelijk doel hebben, zo hebben wij als leverancier hetzelfde belang als onze business partners. Een goede leverancier is een echte strategische partner, waarbij vertrouwen de basis vormt.

Marga Reuver is Directeur van Espresso Gridpoint