Welke cloud? - EGP (Espresso Gridpoint)

Welke cloud?

Welke cloud het beste is? Dat hangt af van waarvoor en op welke manier wil je hem gebruiken.
Hierover krijgen wij veel vragen van business partners maar ook van eindgebruikers.
De meest gestelde vragen hebben we hieronder voor je neergezet.