Waarom je als MSP’er beter niet opnieuw het wiel kunt uitvinden - EGP (Espresso Gridpoint)

Waarom je als MSP’er beter niet opnieuw het wiel kunt uitvinden

Algemene kennis

Een tijd geleden ging een productiebedrijf van fietsen failliet. Aan gebrek aan populariteit lag het niet want de fietsen van eigen ontwerp waren erg gewild. Wat valt op? En wat zou je er als IT-dienstverlener van kunnen leren?

Het opmerkelijke aan dit voorbeeld is, dat de fietsenproducent alles in eigen huis deed. De ontwikkelkosten en de investeringen die daarbij kwamen kijken, waren hoog. Toen de vraag toenam, liepen de levertijden op. Reparaties van fietsen konden alleen uitgevoerd worden met onderdelen die het bedrijf zelf maakte. In reparatiewerkplaatsen van het bedrijf zelf. Daardoor liepen ook de wachttijden voor reparaties op met als gevolg ontevreden klanten.
Wij als EGP zien gelijkenissen met IT-dienstverleners die een eigen cloudplatform hebben.

Winstgevendheid staat onder druk
De kosten van het zelf onderhouden van een cloudplatform zijn verhoudingsgewijs hoog. Het gaat dan over afschrijving, het continu investeren in kennis, security, nieuwe technologie en het up-to-date houden van het cloudplatform. Verder moet je blijven voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit alles heeft tot gevolg dat je veel tijd kwijt bent aan het onderhouden van kosten.

Slimmer met kosten omgaan
Je zult dus slimmer met je kosten moeten omgaan. Dat kun je doen door je cloudinfrastructuur handig in te kopen en daarmee verlaag direct je kosten.
Meer voordelen zijn dat je niet meer investeert in eigen hardware en software.
Je kunt gemakkelijk op- en afschalen, zodat je operationele kosten veel beter zijn afgestemd op je behoeften.

Meer tijd voor je klanten
Door niet alles zelf te willen doen, heb je meer tijd om je volledig te richten op je (toekomstige) klanten. Door de uitbesteding van het cloudplatform ontstaat er gelegenheid voor andere gesprekken met je klanten; Je kunt klanten bijvoorbeeld beter adviseren over de inzet van IT.
Je krijgt tijd om innovatieve dienstverlening te ontwikkelen die de vraag van je klant sneller beantwoordt. Dit biedt ruimte voor groei en een gezonde bedrijfsvoering bij zowel je klant en bij jou, als IT-dienstverlener.

Ken uzelf
Een wijsheid van de oude Grieken luidt: Ken uzelf. Het stond als inscriptie op de tempel van Delphi waar mensen kwamen om raad te vragen aan de god Apollo. Een wijs advies. Zeker als je IT-dienstverlener bent. Dan moet je heel goed weten wat je zelf kunt, en wat je niet zelf kunt. En dus moet uitbesteden. Zo kun je je concentreren op de business van je klanten met een ijzersterke reputatie en langdurig succes als resultaat.