IT sector aantrekkelijker maken voor vrouwen is echt nodig - EGP (Espresso Gridpoint)

IT sector aantrekkelijker maken voor vrouwen is echt nodig

Algemene kennis

Afgelopen jaar was er minder aandacht voor de rol van vrouwen in de IT sector. Het is echter een onderwerp dat hoog op de agenda moet staan. Juist in tijden waarin thuiswerken de standaard is zijn er veel meer mogelijkheden voor vrouwen in de IT actief te worden. Hierover sprak ITChannelPro met Marga Reuver, CEO en mede-oprichter van EGP Dutch Service Cloud Solutions.

Aandacht nodig

Het gesprek begon met de vraag waarom aandacht voor vrouwen in de IT nodig is. “Ja, het is wat mij betreft nog steeds nodig hier bij stil te staan”, antwoordt Reuver. “IT is van oorsprong een echt mannenbolwerk. Het is ook een wereld die lange tijd voornamelijk is bepaald door shareholders en shareholder value. Aandeelhouders zijn nog steeds vaak man. Deze twee kenmerken, en er zijn er vast meer, hebben er toe geleid dat de werkvloer van ICT-bedrijven geen goede afspiegeling is van de samenleving.”

Reuver maakt daarmee direct duidelijk dat er meer speelt in de IT sector dan een ondervertegenwoordiging van vrouwen. “Bij veel bedrijven maar vooral in de ICT sector bestaat geen balans tussen man vrouw, het is niet gender neutraal. Nu we alsmaar meer gebruik maken van ICT toepassingen wordt steeds duidelijker dat we op de werkvloer een betere afspiegeling van de samenleving moeten hebben. Anders blijven er diensten en producten op de markt komen die te ver afstaan van de werkelijkheid en de gebruiker.”

Als voorbeeld noemt ze de ontwikkelingen rondom Artificial Intelligence (AI) en dan in het bijzonder de zelfrijdende auto. De stand van zaken is dat die zijn ontworpen met het uitgangspunt van een mannelijke “bestuurder” van gemiddeld 1,74 meter. De gemiddelde vrouw heeft die lengte niet wat betekent dat voor veel vrouwen de bediening en het overzicht niet goed is. De rol van vrouwen bij het ontwerp van auto’s lijkt ver af te staan van IT, maar juist bij autonoom transport is het zo belangrijk alle features en handelingen vanuit het perspectief van een gebruiker te beredeneren. “En laat dat nou eens een wezenlijk verschil tussen vrouwen en mannen zijn. Het vanuit de gebruiker en de echte praktijk kunnen denken in plaats van een laboratorium omgeving.”

Clichébeeld IT sector

Het is ook daarom dat vrouwen in de IT echt nodig zijn. “Het beeld van de nerds die ‘s nachts werken omgeven door pizzadozen en getriggerd worden door de meest complexe technische vraagstukken klopt,” zegt Reuver. “Maar in IT draait het om veel meer dan alleen dat soort werk. Het clichébeeld dat ik schetste spreekt een kleine groep aan, tegelijk schrikt het veel meer mensen af”.

Zo is het aantal meisjes van 12 jaar dat “iets met techniek” wil doen wezenlijk groter dan de groep van 15 jarigen. Dat komt volgens Reuver voor een groot deel door de directe omgeving die zich laat leiden door dat clichébeeld. “We verliezen daardoor als sector een groot deel van de instroom. Het beeld dat we een mannenbolwerk zijn waar nerds de boventoon voeren en de techniek belangrijker is dan de gebruiker is gewoon slecht.”

Zij-instromers en thuiswerken

De instroom van nieuwe collega’s in de IT is dus nog te weinig een afspiegeling van de samenleving, de gebruikers. Toch is er een positieve mogelijkheid waar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. In Nederland bestaat ook het verschijnsel zij-instromers, mensen die zich laten omscholen en dat is voor de IT sector zeker een serieuze optie. Reuver: “Als ik zie wat er dit jaar op ons afkomt met ontslagrondes in het bedrijfsleven zal deze optie steeds aantrekkelijker worden.”

“Bij EGP hebben we het team qua afspiegeling goed in balans. Als één van de weinige IT bedrijven bestaat het team uit 50 % vrouw en 50% man, juist ook op posities die voorheen gedomineerd werden door mannen zoals financiën en techniek. Dat is geen toeval en zijn we dan ook zeer tevreden over,” zegt Reuver. “Tegelijk leven we in een tijd waarom thuiswerken opeens geen lastig punt meer is. IT stond jarenlang voor knetterhard werken en dat op kantoor. Deeltijd en thuiswerken was praktisch onbespreekbaar. Ook dat heeft geleid tot een clichébeeld van de sector die veel vrouwen heeft weerhouden daar aan de slag te gaan.”

Lijstjes versus competenties

Aan het eind van het gesprek kwamen nog even de bekende lijstjes van meest succesvolle vrouwelijke ondernemers ter sprake. Volgens Reuver leveren dergelijke opsommingen geen bijdrage. “Als we de hele brede IT sector aantrekkelijker willen maken voor vrouwen dan moet de nadruk toch vooral liggen op competenties. We moeten in staat zijn uit te leggen waarom vrouwen hier van harte welkom zijn. IT draait om meer dan techniek van en voor techneuten.”