EGP: ‘Kennis is key en die delen we graag.’ - EGP (Espresso Gridpoint)
Algemene kennis

In 2020 hebben we het allemaal ervaren: IT is de ruggengraat van elk bedrijf en iedere organisatie. De ontwikkeling van IT gaat razendsnel en wordt met de dag complexer. Voor de eindklant is dit niet meer bij te benen. Maar ook voor MSP’s en ISV’s al dan niet met een eigen cloud platform, is het lastig alles nog bij de houden. EGP Cloud is een IaaS-provider die meebeweegt, support levert en je verder helpt. We spreken met Hans Spuijbroek, business partner development bij EGP Cloud.

Kennis is key

Op welk moment kiest een bedrijf eigenlijk voor IaaS, in plaats van door te gaan met het oude, vertrouwde eigen hardware? Hans: “Vaak is er wel een concrete aanleiding. Denk aan een eindklant die snel zijn IT-capaciteit wil verdubbelen, een ernstige calamiteit of uitwijk nodig heeft voor zijn eigen infrastructuur. Dan kun je als MSP tot de conclusie komen dat het niet logisch is weer te investeren in hardware. Stel, die opschaling blijkt toch tijdelijk, dan is het risico groot dat de MSP blijft zitten met nieuwe, ongebruikte hardware. Op zo’n moment is het zinvol een kennispartner in huis te halen die wel die schaalgrootte heeft, snel kan IT infrastructuur kan uitrollen én de complexiteit kan volgen bij zowel de klant als de MSP. Bij EGP Cloud vinden we het ook nog eens belangrijk dat onze business partner die complexiteit vereenvoudigt voor de eindklant. We ondersteunen onze business partners hier graag bij. Kennis is key en die delen we graag.”

Toegevoegde waarde

Voor de MSP en ISV (software bedrijven) is er nóg een belangrijke reden om voor het IaaS-model te kiezen. Hans: “Je kunt als MSP en ISV met dienstverlening juist hét verschil maken ten opzichte van je concurrenten. Bij het leveren van hardware, ben je voor de eindklant veel makkelijker inwisselbaar dan wanneer je relevante diensten aanbiedt die passen en kenmerkend zijn voor je bedrijf. Het leveren van hardware is commodity en gaat ten koste van marge. Met een gepast dienstenportfolio ben je aanvullend en van toegevoegde waarde voor die eindklant. Zeker als je je als MSP of ISV een specialisme eigen maakt.” En die, voor de eindklant relevante, dienstverlening betaalt zich ook nog eens letterlijk uit: de marges op diensten zijn simpelweg hoger dan de marges op hardware.

Glashelder businessmodel

Practice what you preach – ook EGP Cloud heeft vanaf het allereerste begin een duidelijke focus, een specialisme, en dat is natuurlijk: IaaS. Hans: “We komen dus nooit in het vaarwater van onze business partner. We hanteren een glashelder businessmodel, verkopen uitsluitend in-direct en gaan voor de lange termijnrelatie. In onze aanpak vinden we het van belang om onze kennis en kunde te delen met onze business partners. Kennis is bij ons dus wel key, maar géén machtsmiddel.” Voor EGP is elke samenwerking uniek. Hoewel de IaaS-provider met standaard componenten werkt, is elk component op maat te snijden, naar de behoefte van de klant. Hans: “We kunnen bijvoorbeeld een op maat gemaakt virtual datacenter bouwen. Eentje, of replica’s over meerdere locaties, of we koppelen fysieke of virtuele locaties met elkaar. We kijken per keer samen met onze business partner wat de beste oplossing is.”

Nauwe samenwerking

Die samenwerking met business partners is heel innig, vertelt Hans. “We hebben marketing- en partnerprogramma’s specifiek voor MSP’s en ISV’s. We ondersteunen partners bij het in de markt zetten van hun propositie. En als die behoefte er is, schrijf ik ook mee aan een offerte of presentatie. We werken veel samen en hebben het vertrouwen in elkaar dat we dit doen zodat de eindklant van de business partner nog meer tevreden is. Het mooiste compliment? Als onze business partner zegt dat hij dankzij ons beter slaapt en in staat is zijn eindklant beter te bedienen. En dat compliment krijgen we steeds vaker te horen.”