EGP: niet wachten op GAIA-X, maar nu al handelen - EGP (Espresso Gridpoint)

EGP: niet wachten op GAIA-X, maar nu al handelen

Algemene kennis

ITChannelPro sprak over GAIA-X met Marga Reuver, directeur en mede-oprichter van EGP Dutch Service Cloud Solutions, een Nederlandse IaaS provider die deze ontwikkelingen op de voet volgt.

De roep om een Europees alternatief voor de Amerikaanse hyperscale cloud aanbieders groeit. De cloud wordt nu nog gedomineerd door niet- Europese partijen. Eigen infrastructuur in Europa is om een heleboel redenen noodzakelijk. Daarom is GAIA-X in het leven geroepen.

Het afgelopen jaar heeft ITChannelPro diverse keren aandacht besteed aan GAIA-X. Het idee is ruim een jaar geleden door Parijs en Berlijn gelanceerd. De belangstelling in en buiten de EU voor GAIA-X is groot. Dat bleek wederom tijdens de recent gehouden tweedaagse virtuele summit. Ruim 500 deelnemers is een behoorlijke opkomst. In Nederland is er sinds dit najaar het samenwerkingsverband Cloud Infrastructure Coalitie in het leven geroepen (zie ook link). Dit samenwerkingsverband van Nederlandse IT organisaties afkomstig uit de sectoren cloud, hosting en digitale infrastructuur kan aanschuiven bij het GAIA-X team en zo helpen de agenda te bepalen.

Heldere doelen

GAIA-X moet leiden tot een Europese cloud. Een omgeving waar meerdere Europese partijen op basis van standaarden en transparantie actief zijn. De cloud diensten die zij volgens die standaarden gaan aanbieden moeten dusdanig open zijn dat er geen sprake is van een vendor lock-in. De processen voor dataopslag en verwerking moeten ook voor de volle 100 procent voldoen aan de EU wetgeving, dus ook de AVG.

“De agenda en doelen van GAIA-X zijn voor EGP helder,” zegt Reuver. “We hebben met enkele partijen van het eerste uur mede de agenda en doelen mede kunnen bepalen en dat geldt ook voor andere cloud partijen die deelnemen aan het CIC. Hetzelfde gaat nog niet op voor de gebruikers van cloud diensten en de eindgebruikers.”

Gaia-X belangrijk voor de eindgebruiker

De sterke focus op EU wetgeving is volgens Reuver een heel belangrijke component. “De eerste keer dat we bij EGP van GAIA-X hoorden dacht ik, waarschijnlijk net als vele anderen, dat het een politiek of academisch project zou worden. Maar zodra je ziet dat er zoveel nadruk op de persoonsgegevens van EU burgers is gelegd, wordt duidelijk dat dit echt iets anders is. Hier probeert de EU toch echt tot een baanbrekend alternatief te komen. Niet alleen Europese bedrijven en organisaties uit de IT staan achter dit initiatief maar juist ook ondernemingen uit andere sectoren.”

Dat de Europese burger en ondernemer behoefte aan dat alternatief heeft staat voor Reuver als een paal boven water. “In de 12 jaar dat wij met EGP actief zijn op de Nederlandse markt, hebben we heel duidelijk de balans zien verschuiven. Niet eerder was er zoveel reden om kritisch te zijn over de cloud aanbieders. De AVG heeft een duidelijk streep in het zand getrokken. Tot zover met het ongeoorloofd verwerken en verzamelen van persoonsgegevens en niet verder. Naast het juridisch beschermen van onze data is het ook noodzakelijk om deze technisch en organisatorisch te beschermen.“

Iets een halt toe roepen en een alternatief bieden is iets anders. Daarom is Reuver absoluut overtuigd van de meerwaarde van GAIA-X en participeert zij ook in het Nederlandse samenwerkingsverband. Ze wijst er verder op dat alle technologie aanwezig is om tot een Europese cloud te komen.

Mobiliseren van de markt

Wat er in haar ogen nog wel ontbreekt is het mobiliseren van de Nederlandse markt. Dat komt deels omdat Frankrijk en Duitsland gewoon een vol jaar voorsprong hebben. Ook is in die landen de inbreng van de grote cloud gebruikers, zoals de automobielsector een stuk groter.

“Nederland heeft een goed ontwikkelde IT-industrie met een top 10 positie van datacenter locaties ter wereld en het belangrijkste internetknooppunt van Europa. Juist Nederland moet aanhaken. Ik vind dat de tien krachtigste IaaS partijen, datacenters en software bedrijven in Nederland moeten meedoen. Samen met de infrastructuur leveranciers en netwerk partijen. Het liefst tien van elk segment, maar in ieder geval drie. Zo kunnen we met kennis en inzicht vanuit elke discipline aan een oplossing werken voor de huidige hiaten in het cloud aanbod.”

Voordelen voor alle gebruikers

Reuver realiseert zich dat de oproep tot meer samenwerking te komen een deel van de markt niet zal aanspreken. Dat betreft dan vooral de gebruikers van cloud diensten. Dat is een brede groep van bedrijven die de cloud gebruiken om diensten te ontwikkelen en eindgebruikers. Die eindgebruikers consumeren SaaS diensten, maar ze gebruiken de verschillende cloud diensten ook voor opslag of voor de compute power.

“Deze brede groep gebruikers moet natuurlijk ook weten dat GAIA-X hen directe voordelen biedt,” geeft Reuver aan. “De groep die we met EGP bedienen bestaat voor het grootste deel uit Managed Service Providers en Softwarebedrijven. Alle twee zouden enorm profiteren als binnen Europa het gebruik van cloud platformen op Europese bodem en van Europese aanbieders de plek krijgt die het echt verdient.”

Reuver is er van overtuigd dat alleen dan klanten en eindklanten controle over businessprocessen en data kunnen krijgen en houden. “Als we nu met z’n allen de schouders zetten onder GAIA-X, ook als Nederlandse IT bedrijven, dan kunnen we over een jaar of vijf een veel beter cloud aanbod hebben. Dan hebben software makers niet meer te vrezen dat buitenlandse partijen in hun data en die van de eindklanten rondneuzen. Dan weet die eindklant ook dat hij nee kan zeggen tegen het ongecontroleerde gebruik en verhandelen van zijn gegevens. Pas dan is cloud gebruik echt compliant met de huidige Nederlandse en Europese wetgeving.”

Niet afwachten maar handelen

Reuver roept nu al op te handelen en de verdere ontwikkelingen rond GAIA-X niet af te wachten. “Er zijn volwassen alternatieven op Nederlandse bodem, zoals EGP, voor de paar hyperscalers. Een bedrijf dat cloud diensten levert vanaf ons platform kan daarom, in tegenstelling tot de hyperscalers, garanderen dat data op Nederlandse bodem blijft en die data niet wordt gebruikt door derden.” Die twee punten zijn bij de meeste eindgebruikers onbekend waarbij er nog meer pluspunten zijn rondom flexibiliteit en keuzevrijheid. Daarmee geconfronteerd worden is voor de meeste eindgebruikers een eyeopener. Wat zij ook zelden weten is dat lokale cloud platformen, zoals EGP, veel duidelijker zijn in prijs en gebruik dan de hyperscalers.

EGP omarmt de GAIA-X gedachte dat veel meer transparantie nodig is. Dat geldt ook nadrukkelijk voor de kostenstructuur en contracten. Reuver: “Onze bedrijfsfilosofie en het idee achter GAIA-X sluiten echt heel goed op elkaar aan. De voordelen daarvan voor Managed Service Providers, softwarebedrijven en hun klanten leggen we graag uit.”