De kracht van samenwerken en efficiency - EGP (Espresso Gridpoint)

De kracht van samenwerken en efficiency

Algemene kennis

Na een turbulent jaar waarbij we met veel veranderingen te maken hebben (gehad) is het de tijd van het jaar om vooruit te kijken.
Wat zijn de vooruitzichten voor het nieuwe jaar als het bijvoorbeeld gaat om prijzen en prijsverhogingen. Om de toekomst vorm te geven moet je soms een stukje geschiedenis kennen. Sinds de oprichting van EGP in 2008 hanteren wij twee zeer belangrijke uitgangspunten:
1. EGP geeft persoonlijke ondersteuning aan onze business partners.
2. De EGP dienstverlening wordt zo duurzaam en efficiënt mogelijk geleverd.

In deze tijd en met de huidige marktomstandigheden, hebben wij veel baat bij deze uitgangspunten. Om rust te creëren en duidelijkheid te scheppen voor al onze business partners en hun klanten, zijn wij sinds afgelopen zomer met elkaar in gesprek wat de mogelijke impact is van de marktomstandigheden op de prijzen van onze diensten.
Daar zitten factoren bij waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen waarbij het ook niet valt uit te sluiten dat er leveranciers zijn die juist deze tijd aangrijpen om boven het inflatieniveau prijzen te verhogen.
Ons antwoord is vertrouwen hebben in elkaar en ondernemerschap tonen. Er worden geen onnodige risico’s genomen waarbij er al bijna 15 jaar gestaag wordt gewerkt aan het duurzaam inzetten van technologie. In samenwerking met onze business partners en met een lange termijn strategie voor ogen, investeren we continu in elkaars kennis en kunde. Het resultaat mag er zijn!
Door samenwerking en efficiency hebben wij indexering weten te beperken tot ver onder het gemiddelde.