DE MATE VAN ZEKERHEID BEPAALT U

DE MATE VAN ZEKERHEID BEPAALT U

Back-up, Disaster Recovery & Secure Filesharing 

Alleen een back up van uw bedrijfskritische data is niet voldoende om beschermd te zijn tegen calamiteiten.

Naast back up biedt Espresso gridpoint ook twee Disaster Recovery (DR) oplossingen. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan zorgen wij er voor dat u of binnen afzienbare tijd weer over uw data kunt beschikken, of dat u niets verneemt van de calamiteit en altijd beschermd bent tegen storingen.

 

Backup

Back up

Uw bedrijfsgegevens beveiligen kan met behulp van een back up oplossing. Hierbij wordt er in het datacentrum een kopie gemaakt van uw bedrijfsgegevens op een harde schijf met behulp van back up software in het data center. Bij calamiteiten zoals brand, wateroverlast of diefstal is het belangrijk een back up te hebben. 

Disaster Recovery

Disaster Recovery

Disaster Recovery is noodzakelijk als een organisatie bij het compleet uitvallen van de primaire bedrijfsprocessen moet kunnen doorwerken. Hoe een organisatie omgaat met eventuele calamiteiten staat beschreven in een Disaster Recovery plan, ook wel een 'business continuity' plan genoemd.  

Espresso gridpoint stelt organisaties op twee manieren in staat om de gevolgen van een calamiteit te beperken en de meest kritische functies snel weer op te starten. Onder alle omstandigheden is dit maatwerk, waarbij we u adviseren contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Secure Filesharing

Secure File Sharing

 

Veilig documenten delen met elkaar.

Met het nieuwe werken is het belangrijk dat informatie vanaf elke plek en elk device veilig met elkaar gedeeld kan worden. Samen werken met collega’s aan bestanden en documenten en met elkaar delen kan met behulp van de oplossing Secure File Sharing. De informatie staat in Nederlandse datacentra en is alleen toegankelijk als daarvoor rechten zijn gegeven. Eveneens is te zien of documenten eventueel zijn aangepast en op welk tijdstip een document is bijgewerkt.