Hans Spuijbroek - EGP (Espresso Gridpoint)

Hans Spuijbroek

Business Partner Development

Met meer dan dertig jaar ervaring bij verschillende bedrijven in diverse functies kan ik wel stellen dat ik veel gezien en meegemaakt heb. Vooral mijn activiteiten binnen een variëteit aan bedrijven, technieken, management-systemen, marketing en sales-visies heeft er voor gezorgd dat ik een genuanceerd beeld heb hoe je een bedrijf succesvol kan maken. Het leuke aan werken bij EGP is dat ik al mijn ervaring kan inzetten om samen met ondernemers te sparren over sales, marketing en techniek.

In de rol van business developer neem ik het initiatief en participeer ik in activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van onze bestaande en potentiële business partners. Hiermee kan ik daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de vraagstukken waar ondernemers mee worstelen. Met als ultieme doel: “hoe word ik succesvol?”. Dat maakt dat gesprekken echt ergens over gaan.